Calculator Buget Personal

Persoana

Perioada

VENIT SUMA ORE LUCRATE
Salarii
Dobanzi
Dividente
Chirii
Altele
Total venit:
CHELTUIELI CU CASA SUMA ORE LUCRATE
Ipoteca sau Chirie
Electricitate
Gaz
Apa
Telefon
Cablu/TV
Internet
Mobilier
Consumabile
Alte cheltuieli
Total CHELTUIELI CU CASA:
TRANSPORT SUMA ORE LUCRATE
Rate masina
Combustibil
Transport urban
Reparatii
Vigneta
Altele
Total TRANSPORT:
SANATATE SUMA ORE LUCRATE
Doctor
Dentist
Medicamente
Abonament fitness
Urgente
Total Sanatate:
CADOURI SUMA ORE LUCRATE
Cadouri
Nunti/botezuri
Altele
Total CADOURI:
ABONAMENTE SUMA ORE LUCRATE
Ziare
Reviste
Taxe/ Afilieri
Altele
Total ABONAMENTE:
CHELTUIELI CURENTE SUMA ORE LUCRATE
Alimente
Cosmetice
Imbracaminte
Curatenie
Cosmetica/Frizerie
Altele
Total CHELTUIELI CURENTE:
DISTRACTIE SUMA ORE LUCRATE
DVD
Muzica
Jocuri
Filme/teatru
Concerte
Carti
Altele
Total DISTRACTIE:
ECONOMII SUMA ORE LUCRATE
Urgente
Pensii private
Economii curente
Altele
Total ECONOMII:
OBLIGATII FINANCIARE SUMA ORE LUCRATE
Card de credit
Nevoi personale
Pensie alimentara
Impozite locale
Altele
Asigurari
Altele
Total OBLIGATII FINANCIARE:
ALTELE SUMA ORE LUCRATE
Altele
Total altele:
SUMAR BUGET LUNAR SUMA TOTAL ORE LUCRATE
Total Venit
Total Cheltuieli
NET