Împrumuturi tradiționale pe termen

scurt și mediu

(rambursare în maxim 60 de luni)

Pentru a beneficia de împrumuturi la C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați trebuie mai întâi să deveniți membrul nostru. Pentru pașii de urmat apăsați aici.

Împrumuturile se acordă în baza unui contract de împrumut întocmit doar la sediul C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Împrumuturile tradiționale au durate de rambursare de cuprinse între o lună și 60 de luni.

Se acordă pe baza fondului social (maxim 6Xsoldul fondului social). Suma minimă acordată este de 1.000 lei iar suma maximă este de 100.000 lei (pentru membrii nou înscriși, suma maximă pentru primul împrumut este 30.000 de lei).

Acest tip de împrumut este garantat cu fondul social al membrului C.A.R și de 0-5 garanți (în funcție de suma solicitată, veniturile, locul de muncă și vechimea la locul de muncă al garanților și solicitantului, vechimea ca membru C.A.R., istoricul de plată al solicitantului, mărimea fondului social al solicitantului) și se acordă numerar sau  virament în contul bancar(card) al membrului C.A.R. Împrumuturile începând cu suma de 40.000 lei se acordă doar prin virament în contul bancar. 

În cazul în care veniturile solicitantului sunt insuficiente pentru plata ratelor lunare, acesta poate aduce un codebitor ale cărui venituri sunt luate în considerare la stabilirea gradului de îndatorare (care este de maxim 50% din venitul lunar).

În cazul întârzierilor la plată se percepe o dobândă egală cu dobânda curentă calculată doar la rata(partea din rata) restantă pentru perioada cât este neachitată (de la data scadenței ratei la data achitării).

Puteti vedea exemple de calcul pentru mai multe tipuri de împrumut mai jos.

ATENȚIE!!!!  Împrumuturile se acordă doar dacă aveți capacitatea de restituire a ratelor lunare, dacă aveți un istoric bun de plată a ratelor și cotizațiilor la ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați sau la orice altă intituție financiară (bancă, I.F.N., C.A.R., etc )., dacă puteti constitui garanțiile solicitate. NE REZERVĂM DREPTUL SĂ NU APROBĂM SOLICITĂRILE DE ÎMPRUMUT CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE MAI SUS.

 

  DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere de împrumut;
  • Adeverințe de la locul de muncă și extras REVISAL pentru solicitat și garanți (cupoane de pensie în cazul pensionarilor);
  • Acte identitate pentru solicitant și garanți;
  • Angajamente garanți;
  • Extras de cont pentru împrumuturile plătite prin virament;

 

EXEMPLELE DE CALCUL PENTRU  ÎMPRUMUTURILE TRADIȚIONALE

 

 

Denumire produs

Rata FIXĂ a dobânzii anuale

Limite(lei)

Durata rambursare

Număr Garanti*****

DAE

Grad maxim de îndatorare ******

TRADIȚIONAL START*

13%

1.000 – 9.999

1-48 luni

1-2

13,78%

50%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 5.000 lei, rambursare în 24 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 13% pe an, rata lunară 237,71 lei,  DAE 13,78%, valoarea totală plătibilă 5.706,58 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 834 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R. !

TRADIȚONAL 30*

12%

10.000-29.999

1-60 luni

1-5

12,67%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 15.000 lei, rambursare în 48 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 12% pe an, rata lunară 395,01 lei,  DAE 12,67%, valoarea totală plătibilă 18.963,87 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 2.500 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R. !

TRADITIONAL 50*

11%

30.000-49.999

1-60 luni

1-5

11,56%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 40.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 11% pe an, rata lunară 869,70 lei,  DAE 11,56%, valoarea totală plătibilă 52.191,71 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 6.667 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R. !

TRADIȚIONAL 75*

10%

50.000-74.999

1-60 luni

1-5

10,46%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 60.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 10% pe an, rata lunară 1.274,82 lei,  DAE 10,46%, valoarea totală plătibilă 76.502,31 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar. Fond social necesar 10.000 lei. Se pot refinanța împrumuturi în sold la C.A.R. de maximum 25.000 lei.

TRADIȚIONAL MAX*

9%

75.000-100.000

1-60 luni

1-5

9,37%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 90.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 9% pe an, rata lunară 1.868,25 lei,  DAE 9,37%, valoarea totală plătibilă 112.111,73 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar. Fond social necesar 15.000 lei. Se pot refinanța împrumuturi în sold la C.A.R. de maximum 35.000 lei.

TRADITIONAL  FIDELITATE+35**

11%

5.000-29.999

1-60 luni

1-5

11,56%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 20.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 11% pe an, rata lunară 434,85lei,  DAE 11,56%, valoarea totală plătibilă 26.095,85 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității.  Fond social necesar 3.334 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R.!

TRADITIONAL PLUS 90*

13%

1.000-90.000

1-60 luni

1-5

13,79%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 50.000 lei, rambursare în 60 rate lunare, rata fixă a dobânzii 13% pe an, rata lunară 1137,65 lei,  DAE 13,79%, valoarea totală plătibilă 68.275,57 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar. Fond social necesar 8.334 lei. Acordate în scopul refinanțării împrumuturilor existente în sold la C.A.R.  și obținerea unei diferențe de bani.

TRADITIONAL ÎNCREDERE ***

16%

1.000-39.999 (sau fd. Social)

1-60 luni

2-5

17,19%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 10.000 lei, rambursare în 24 rate lunare, rata fixă a dobânzii 16% pe an, rata lunară 489,63 lei,  DAE 17,19%, valoarea totală plătibilă 11.750,80 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 2.500 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R. !

TRADITIONAL GARANTAT*

9%

1.000-95% fd social

1-60 luni

0

9,37%

50%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 7.000 lei, rambursare în 18 rate lunare, rata fixă a dobânzii 9% pe an, rata lunară 417,18 lei,  DAE 9,37%, valoarea totală plătibilă 7.511,12 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 7.369 lei.

TRADITIONAL FESTIV****

9%

5.000-49.999

1-60 luni

1-5

9,37%

40%

EXEMPLU DE CALCUL: Suma împrumutată 30.000 lei, rambursare în 60 rate lunare, rata fixă a dobânzii 9% pe an, rata lunară 622,75 lei,  DAE 9,37%, valoarea totală plătibilă 37.370,60 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 5.000 lei. Nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor în sold la C.A.R. !

 

* Membrii care NU au avut incidente de plată (întârzieri de minim  90 de zile la plata ratelor în ultimii 3 ani (1095 zile) la împrumuturi acordate de C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau orice altă instituție financiară sau au fost executați silit în ultimii 5 ani (1826 zile)).

** Membrii care NU au avut incidente de plată (întârzieri de minim  90 de zile la plata ratelor în ultimii 3 ani (1095 zile) la împrumuturi acordate de C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau orice altă instituție financiară sau au fost executați silit în ultimii 5 ani (1826 zile)) și care nu sunt reînscriși la C.A.R. în ultimul an (365 zile), care au vechime neîntreruptă la C.A.R. de minim 10 ani sau vârsta de maxim 35 ani sau pentru împrumuturi contractate timp de 30 de zile de la data înscrierii.

*** Membrii care  au avut incidente de plată (întârzieri de minim  90 de zile la plata ratelor în ultimii 3 ani (1095 zile) la împrumuturi acordate de C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau orice altă instituție financiară sau au fost executați silit în ultimii 5 ani (1826 zile)), maxim 4 ori fondul social

**** Membrii care NU au avut incidente de plată (întârzieri de minim  90 de zile la plata ratelor în ultimii 3 ani (1095 zile) la împrumuturi acordate de C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau orice altă instituție financiară sau au fost executați silit în ultimii 5 ani (1826 zile)) și care NU sunt reînscriși la C.A.R. în ultimul an (365 zile),  pentru împrumuturile  acordate în lunile aprilie, noiembrie, decembrie sau contractate  timp de 14 zile de la aniversarea zilei de naștere a membrului și  pentru împrumuturile acordate membrelor C.A.R. în luna martie.

***** Garanții sunt persoane fizice (salariați sau pensionari) cu vârsta de maximum 70 de ani cu venituri de minimum 1.300 lei lunar pentru pensionari si 2.200 lei lunar pentru salariați. Numărul garanților se stabilește în funcție de veniturile, locul de muncă și istoricul lor și al împrumutatului. NU SUNT ACCEPTAȚI GARANȚII CARE AU POPRIRI ÎN CURS!

******Gradul de îndatorare reprezintă raportul real dintre valoarea totală a datoriilor (valoarea ratelor şi a altor obligații financiare) pe care le are o persoană de achitat lunar şi veniturile lunare nete totale pe care le obține;

Pentru calculul DAE în exemplele de mai sus a fost avută în vedere ipoteza unui împrumut în cuantumul menționat la valorile de mai sus, rambursat lunar în termenul și cu ratele precizate anterior, iar nivelul costurilor ar rămâne fixe pe întreaga durată a contractului de împrumut.


Pe parcursul derulării unui împrumut puteți solicita un împrumut suplimentar ce nu poate depăși 6Xfondul social-soldul împrumutului și care trebuie achitat în maxim numărul de rate rămas din împrumutul inițial.

Pe parcursul derulării unui împrumut puteți amâna cu 30 de zile scadența unei rate, de 2 ori (în cazul în care nu înregistrați restanțe). Amânarea se face la sediul CA.R., unde se va întocmi un nou grafic de rambursare.

În timpul derulării unui împrumut puteți solicita  o reeșalonare a împrumutului, numărul nou de rate nu poate depăși maximul de rate pentru acel tip de împrumut.

Plata ratelor la împrumut se poate face prin reținere pe statul de plată (pentru salariații angajatorilor cu care există convenții pentru reținerea pe statul de plată), prin depunere la casieria C.A.R. sau prin virament în unul din cele 2 conturi bancare ale C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Pentru informații complete vezi normele financiare

 Apasă aici pentru a calcula ratele la un împrumut și pentru a vedea condițiile de acordare

Vreau sa fiu membru C.A.R.

Calculator rate

Vreau imprumut