Împrumuturi tradiționale pe termen

scurt și mediu

(rambursare în maxim 60 de luni)

Pentru a beneficia de împrumuturi la C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați trebuie mai întâi să deveniți membrul nostru. Pentru pașii de urmat apăsați aici.

Împrumuturile se acordă în baza unui contract de împrumut întocmit doar la sediul C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Împrumuturile tradiționale au durate de rambursare de cuprinse între o lună și 60 de luni.

Se acordă pe baza fondului social (maxim 6Xsoldul fondului social). Suma minimă acordată este de 1.000 lei iar suma maximă este de 90.000 lei (pentru membrii nou înscriși, suma maximă pentru primul împrumut este 30.000 de lei).

Acest tip de împrumut este garantat cu fondul social al membrului C.A.R și de 0-5 garanți (în funcție de suma solicitată, veniturile, locul de muncă și vechimea la locul de muncă al garanților și solicitantului, vechimea ca membru C.A.R., istoricul de plată al solicitantului, mărimea fondului social al solicitantului) și se acordă numerar sau  virament în contul bancar(card) al membrului C.A.R. Împrumuturile începând cu suma de 40.000 lei se acordă doar prin virament în contul bancar. 

În cazul în care veniturile solicitantului sunt insuficiente pentru plata ratelor lunare, acesta poate aduce un codebitor ale cărui venituri sunt luate în considerare la stabilirea gradului de îndatorare (care este de maxim 50% din venitul lunar).

Împrumuturile tradiționale se acordă cu o dobândă anuală standard de 12-13% (pentru împrumuturi de până la 40.000 de lei dobânda standard este  13%, pentru cele cuprinse între 40.000 lei și 90.000 lei dobânda este de 13%),  în cazul întârzierilor la plată se percepe o dobândă egală cu dobânda curentă calculată doar la rata restantă pentru perioada cât este neachitată.  

ATENȚIE!!!!  Împrumuturile se acordă doar dacă aveți capacitatea de restituire a ratelor lunare, dacă aveți un istoric bun de plată a ratelor și cotizațiilor la ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați sau la orice altă intituție financiară (bancă, I.F.N., C.A.R., etc )., dacă puteti constitui garanțiile solicitate. NE REZERVĂM DREPTUL SĂ NU APROBĂM SOLICITĂRILE DE ÎMPRUMUT CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE MAI SUS.

 

  DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere de împrumut;
  • Adeverințe de la locul de muncă și extras REVISAL pentru solicitat și garanți (cupoane de pensie în cazul pensionarilor);
  • Acte identitate pentru solicitant și garanți;
  • Angajamente garanți;
  • Extras de cont pentru împrumuturile plătite prin virament;

 

EXEMPLELE DE CALCUL SE APLICĂ ÎMPRUMUTURURILOR INIȚIALE SAU SUPLIMENTARE ACORDATE MEMBRILOR FĂRĂ INCIDENTE DE PLATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI (RESTANȚE LA ÎMPRUMUTURI SAU EXECUTĂRI SILITE)

 

 

EXEMPLUL DE CALCUL: ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL 40 - Suma imprumutată 10.000 lei, rambursare în 36 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 13% pe an, rata lunară 336,94 lei,  DAE 13,79%, valoarea totală plătibilă 12.135,02 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 1.667 lei.

EXEMPLUL DE CALCUL: ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL 90 - Suma imprumutată 40.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 12% pe an, rata lunară 889,78 lei,  DAE 12,68%, valoarea totală plătibilă 53.383,04 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar. Fond social necesar 6.667 lei.

EXEMPLUL DE CALCUL: ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL FIDELITATE 35 - Suma imprumutată 25.000 lei, rambursare în 60 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 11% pe an, rata lunară 543,56 lei,  DAE 11,57%, valoarea totală plătibilă 32.611,68 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 4.167 lei. Nu pot beneficia de acest împrumut membrii reînscriși la C.A.R. timp de 1 an (365 zile) de la data reînscrierii.

EXEMPLUL DE CALCUL: ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL GARANTAT- Suma imprumutată 7.000 lei, rambursare în 18 rate lunare, rata fixă a dobânzii 9% pe an, rata lunară 417,18 lei,  DAE 9,38%, valoarea totală plătibilă 7.509,26 lei.  Împrumutul se virează în contul bancar sau se plătește numerar la casieria unității. Fond social necesar 7.369 lei. Nu pot beneficia de acest împrumut membrii reînscriși la C.A.R. timp de 1 an (365 zile) de la data reînscrierii.

 

Pentru calculul DAE în exemplele de mai sus a fost avută în vedere ipoteza unui împrumut în cuantumul menționat la valorile de mai sus, rambursat lunar în termenul și cu ratele precizate anterior, iar nivelul costurilor ar rămâne fixe pe întreaga durată a contractului de împrumut.


Pe parcursul derulării unui împrumut puteți solicita un împrumut suplimentar ce nu poate depăși 6Xfondul social-soldul împrumutului și care trebuie achitat în maxim numărul de rate rămas din împrumutul inițial.

Pe parcursul derulării unui împrumut puteți amâna cu 30 de zile scadența unei rate, de 2 ori (în cazul în care nu înregistrați restanțe). Amânarea se face la sediul CA.R., unde se va întocmi un nou grafic de rambursare.

În timpul derulării unui împrumut puteți solicita  o reeșalonare a împrumutului, numărul nou de rate nu poate depăși maximul de rate pentru acel tip de împrumut.

Plata ratelor la împrumut se poate face prin reținere pe statul de plată (pentru salariații angajatorilor cu care există convenții pentru reținerea pe statul de plată), prin depunere la casieria C.A.R. sau prin virament în unul din cele 2 conturi bancare ale C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Pentru informații complete vezi normele financiare

 Apasă aici pentru a calcula ratele la un împrumut și pentru a vedea condițiile de acordare

Vreau sa fiu membru C.A.R.

Calculator rate

Vreau imprumut