Împrumuturi diversificate pe termen

scurt și mediu

(rambursare în maximum 60 de luni)

Împrumuturile diversificate au durate de rambursare de cuprinse între 2 luni și 60 de luni.

Se acordă pe baza fondului social opțional (maxim 10Xsoldul fondului opțional). Suma minimă acordată este de 500 ron iar suma maximă este în funcție  de veniturile solicitantului.

Fondul social opțional (spre deosebire de fondul social) se poate constitui prin reținere din împrumutul acordat.

Acest tip de împrumut este garantat cu fondul social opțional al membrului C.A.R și de 2-5 giranți (în funcție de suma solicitată) și se acordă la casieria C.A.R..

Împrumuturile diversificate se acordă cu o dobândă anuală de 17% (DAE 18,39%), în cazul întârzierilor la plată se percepe o dobândă penalizatoare de 17%.

În cazul împrumuturilor garantate integral cu fondul social C.A.R. nu solicită garanți la împrumut iar dobânda standard este redusă cu patru (4) puncte procentuale.

Pe parcursul derulării unui împrumut puteți amâna cu 30 de zile scadența unei rate, de 2 ori (în cazul în care nu înregistrați restanțe).

În timpul derulării unui împrumut puteți solicita reeșalonarea împrumutului, numărul nou de rate nu poate depăși maximul de rate pentru acel tip de împrumut.

Plata ratelor la împrumut se poate face prin reținere pe statul de plată (pentru salariații C.F.R. regionala Galați), prin depunere la casieria C.A.R. sau prin virament în unul din cele 3 conturi bancare ale C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați

Puteți solicita compensarea împrumutului cu fondul social, doar în cazul în care vă retrageți ca membru C.A.R.